privacyverklaring

Comobi BV (BE 0746529420), gevestigd aan Kruidenierstraat 3, 9000 Gent, is een bedrijf dat comfortabele vervoersoplossingen aanbiedt aan zowel particulieren als bedrijven. Ze is tevens verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Omdat Comobi veel belang hecht aan privacy, wil zij op een heldere manier duidelijk maken waarom en hoe ze de gegevens van haar klanten en partners verwerkt.

Daarnaast verklaart Comobi BV dat ze de Belgische en Europese wetgeving rond gegevensverwerking naleeft.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Comobi BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactgegevens:
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Betaalgegevens
  • Bankrekeningnummer
  • Facturen
  • Betalingen
 • Gegevens met betrekking op onze service
  • Vluchtgegevens
  • Positieve/negatieve feedback

Hoe persoonsgegevens gebruikt worden:

Comobi BV gebruikt de gegevens om betrouwbare en comfortabele ritten aan te bieden. Daarnaast gebruiken we de gegevens ook om onze dienstverlening te verbeteren, support aan te bieden en communicatie tussen klant en partners mogelijk te maken.

Doel van de persoonsgegevens:

Combi BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Levering van onze diensten.
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Het afhandelen van uw betaling.

Het delen van de gegevens met derden

Comobi BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Het bewaren van de gegevens

Comobi BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij een wettelijke bepaling een andere termijn voorziet. De bewaringstermijn die wij voorzien bedraagt maximaal 7 jaar.

Cookies

Comobi BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kan dit weigeren door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Comobi BV neemt verantwoordelijkheid voor de geautomatiseerde verwerkingen op haar website die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Comobi BV een actie voor onderneemt, de betrokken personen behouden steeds het recht om per mail (info@comobi.be) persoonlijke inmenging aan te vragen. Bijgevolg behoudt de gebruiker zelf steeds de mogelijkheid om de eindbeslissing te nemen en kan Comobi BV niet aansprakelijk gesteld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Comobi BV. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@comobi.be.

Beveiliging van de gegevens

Comobi BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@comobi.be. Bij vragen of problemen kan u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Comobi BV, te bereiken via info@comobi.be. Daarnaast kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).